SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

6.30 – 11.30

Gry i zabawy według zainteresowań wychowanków./ Zajęcia zorganizowane zgodnie z tematem tygodnia./ Przygotowanie się do lekcji.

 

11.30 – 11.45

I przerwa obiadowa

 

11.45 – 12.30

Odrabianie zadania domowego./Nauka własna./Utrwalanie wiedzy zdobytej podczas lekcji.

 

12.30 – 12.45

II przerwa obiadowa

 

12.45 – 13.30

Odrabianie zadania domowego dla uczniów przychodzących do świetlicy po 5 lekcji./ Dla pozostałych: Gry i zabawy według zainteresowań wychowanków./ Zajęcia w sali zabaw./ Zajęcia sportowo – rekreacyjne.

 

13.30 – 13.45

III przerwa obiadowa

 

13.45 – 16.30

Zajęcia zorganizowane zgodnie z tematem tygodnia./Zajęcia ruchowe./ Oglądanie bajek, filmów./Gry i zabawy według zainteresowań wychowanków.