SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Aktualności

PROJEKT BADAWCZY

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 24 realizować będzie projekt badawczy Fundacji Db@m o Mój Zasięg poświęcony zachowaniom grania w gry przez dzieci.

Czynność grania w gry on-line i gry wideo zyskuje na znaczeniu stając się w szczególności wśród młodych osób jedną z form spędzania czasu wolnego. Mając świadomość zagrożeń wynikających z nadużywania gier, ale również wiedząc o pozytywnym wpływie grania w gry warto przyjrzeć się bliżej tego rodzaju zachowaniom. Realizowany projekt badawczy wspierają pracownicy naukowi zatrudnieni w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz naukowcy w Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

 

Informacje o badaniu:

a. Rozpoczęcie badań planowane jest na listopad 2019 roku, ich zakończenie przewidziane jest na koniec czerwca 2020 roku.

b. W badaniu ankietowym będzie mógł wziąć udział każdy uczeń uczęszczający co najmniej do 5 klasy szkoły podstawowej.

c. Badanie ma charakter ilościowy i jest przeprowadzane w szkolnej pracowni informatycznej metodą ankiety internetowej.

d. Badania są dla szkół bezpłatne, szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją badań.

e. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, a zabrane wyniki zostaną opracowane w postaci zbiorczych tabel i wykresów.

f. Do badania mogą przystąpić jedynie ci uczniowie, którzy dostarczą nauczycielowi pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w badaniu.

g. Wypełnienie ankiety przez ucznia zajmować będzie przeciętnie około 20 minut i odbywać się w obecności nauczyciela informatyki. Uczniowie biorący udział w badaniu odpowiadać będą na pytania używając do tego komputerów znajdujących się na wyposażeniu szkoły, z zapewnieniem jak najbardziej komfortowych warunków niezbędnych do udzielania anonimowych odpowiedzi.

 

WIĘCEJ INFORMACJI