SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

170 lat

 Przygotowania do czerwcowych obchodów trwały cały rok szkolny. Zaplanowano i zrealizowano we wszystkich klasach zajęcia  wzbogacające wiedzę o Halembie i Rudzie Śląskiej, 170-letniej historii szkoły (8 pokoleń) poprzez kierowaną analizę książki 160 lat szkoły i obejrzenie filmu. Zajęcia te pobudziły dociekliwość, uczucie dumy z przynależności do społeczności szkoły i Halemby. Rozwinęły takie wartości jak patriotyzm, szacunek dla przodków oraz poszukiwanie wiedzy o powstańcach śląskich z naszego regionu. Efektem tych poszukiwań było również wzięcie udziału przez dyr. szkoły w ogólnopolskim konkursie „Szkoła obywateli”. Praca ta stanowi również dokument ewaluacji wewnętrznej z okresu kilku lat pracy szkoły w  środowisku lokalnym.

 M. Lorens i J. Spyra podjęły się redakcji, stworzenia planu oraz napisania książki – suplementu pt. „170 lat szkoły”. Książka została wydana ze środków RR na dzień 1 czerwca. Stanowi ona pięknie wydaną ewaluację z działalności szkoły w latach 2001 – 2011 i ujmuje osiągnięcia uczniów i nauczycieli, sukcesy klas sportowych, prezentuje „Przyjaciół Szkoły” nominowanych w tych latach, wspomnienia absolwentów, tradycje szkoły i ważne wydarzenia. Zawiera również kalendarium, statystyczne wykazy pracowników, uczniów, itp. oraz prezentuje szkołę w fotografii. Jesteśmy bardzo dumni, że napisaliśmy wspólnie z absolwentami i współautorami z Halemby monografię szkolnictwa w Halembie i Kłodnicy za okres 170 lat!

  W marcu w bibliotece szkolnej odbył się „Szkolny turniej wiedzy o historii szkoły”. Brały w nim udział drużyny z klas piątych i szóstych. Bazę do przygotowań stanowiła książka „160 lat szkoły w Halembie”. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą NT historii szkoły i Halemby.

Przeprowadzono cykl zajęć z absolwentami szkoły, którzy osiągnęli sukces zawodowy, są ludźmi z pasją. Było to spotkanie – lekcja z p. Andrzejem Kuczerą, który prezentował uczniom klas szóstych nakręcone przez siebie filmy z podróży po Afryce oraz wystawę eksponatów z tych podróży. Po zajęciach uczniowie dyskutowali z prelegentem NT różnic kulturowych, przyrodniczych, społecznych, itp. Zaplanowaliśmy powtórzenie tych zajęć w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie uzdolnieni plastycznie mieli zajęcia z absolwentem szkoły, obecnie wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Pawłem Szeiblem. Prowadzący poprowadził warsztaty na bazie swojej autorskiej wystawy z formami przestrzennymi. Dla uczniów była to nowość. Mieli możliwość posłuchać wykładu o formach przestrzennych wraz z prezentacją multimedialną, a potem samodzielnie tworzyć pod kierunkiem naszego gościa i mgr Joanny Malejka. 

 

Mieszkańcom dzielnicy historia szkoły została zaprezentowana również w artykułach dyr. Marii Lorens opublikowanych w „Paciorkach Nadziei” miesięczniku parafialnym.  

Finałem wielkiego jubileuszu był 1 czerwiec – 170 lecie oraz Dzień Dziecka zorganizowany przez szkołę dla wszystkich placówek oświatowych z Halemby i Kłodnicy. W I części (oficjalnej), społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowała za orkiestrą dętą KWK „Halemba” do kościoła na mszę świętą sprawowaną przez 3 księży w intencjach wszystkich dzieci, pracowników szkoły oraz poległych i zmarłych powstańców śląskich. 

 

Po mszy w przemarszu zatrzymaliśmy się przy cmentarzu, a delegacje uczniów udały się z kwiatami na groby powstańców śląskich oraz zmarłych nauczycieli i uczniów. 

 

W szkole odbyła się uroczysta akademia. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: prezydent miasta Rudy Śląskiej p. Grażyna Dziedziec, naczelnik Wydziału Oświaty p. Aleksandra Piecko, radni z naszej dzielnicy, dyrektor Delegatury KO p. Zdzisława Waniek oraz wizytator Ewa Borys, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy elektrowni i kopalni, przyjaciele szkoły ze środowiska lokalnego, delegacje rodziców i wszystkich klas. Dyrektor po przywitaniu gości opowiedziała o szkole posiłkując się pięknie przygotowaną prezentacją multimedialną (autor: Joanna Spyra i Anna Kilkowska).

 Następnie wręczono zgodnie z uchwałą RP i RR statuetki „Przyjaciel Szkoły” dla Weroniki Szołtysek, ks. Tomasza Nowaka, Katarzyny Mateja, Arkadiusza Grzywaczewskiego, Andrzeja Kuczery, dr Adama Wieczorka, Bogusławy Kansy, Jerzego Paja, Jolanty Słowik, Haliny i Tadeusza Gołąbków, Klaudii Rolnik, Norberta Wielocha i Pawła Szeibla.

Pani Katarzyna Gołąbek (autor tekstów i scenariusza) oraz Szymon Gołąbek (opracowanie muzyczne) przygotowali spektakl „Szkolne Love story”, w którym wystąpili młodzi nauczyciele oraz uczniowie. Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte, a wspomnieniowa prezentacja dyrektora szkoły wzruszyła do łez… Wszyscy uczestnicy zwiedzali wystawę o szkole oraz skorzystali z poczęstunku.

 Od godz. 16tej do 21ej zorganizowaliśmy dla dzieci, rodziców i mieszkańców festyn. Rozpoczął się koncertem orkiestry. Na scenie prezentowali się uczniowie ze wszystkich placówek oświatowych w tańcu, śpiewie, itp. Rodzice z każdej klasy przygotowali stoiska z ciastem, książkami, sałatkami, itp. Szkolna kuchnia serwowała kiełbasę z grilla. Odbyła się loteria fantowa. Boisko wyglądało jak wielki festynowy ogród z tłumem gości. Na zakończenie wystąpił zespół „Uniwerse” z absolwentem Henrykiem Czichem. Wszyscy włożyli ogrom pracy, a efekt był na „6”!