SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

OBIADY MARZEC

 

Koszt obiadów w marcu wynosi  88,00 zł

 (22 dni żywieniowe x 4zł).

W dniach 16, 17, 18 marca odbędą się rekolekcje (nie będzie zajęć lekcyjnych, ale świetlica pracuje według swoich stałych godzin, obiad również będzie). Rodzice, którzy zdecydowali, że dziecko nie będzie korzystało z obiadów w czasie rekolekcji wpłacają 76 zł.

Jeżeli dziecko nie będzie korzystało z obiadów w czasie rekolekcji proszę o taką informację poprzez dziennik do 10 marca – dotyczy budynku A.

 


kierownik świetlicy

Justyna Rzepka


 

 

OBIADY LUTY

 

Koszt obiadów w lutym wynosi  76,00 zł

 (4 zł x 19 dni żywieniowych).

Dnia 13 lutego nie będzie obiadu (bale karnawałowe)

 OBIADY PŁATNE DO 10 LUTEGO.

 


kierownik świetlicy


 

 

OBIADY STYCZEŃ

 

Koszt obiadów w styczniu wynosi  44,00 zł

 (4 zł x 11 dni żywieniowych).

 OBIADY PŁATNE DO 10 STYCZNIA.


kierownik świetlicy


 

OBIADY - GRUDZIEŃ

Koszt obiadów w grudniu wynosi  56,00 zł  (4 zł x 14 dni żywieniowych). Dnia 16 grudnia obiadu nie będzie.

UWAGA!

Ze względu na planowane wycieczki (klasa nie wraca wtedy na obiad) dla niektórych klas koszt obiadów ulega zmianie – proszę o wpłaty zgodne z poniższym:

klasa 4 – 48,00 zł

klasy 5b, 5c, 5d, 5e, 6c, 6d, 6e, 7a, 7c – 52,00 zł

PROSZĘ O DOTRZYMYWANIE TERMINU PŁATNOŚCI – 10 GRUDZIEŃ

                                                                 


kierownik świetlicy


 

OBIADY PAŹDZIERNIK


Koszt obiadów w październiku wynosi 88,00 zł (4 x 22 dni żywieniowe).

UWAGA!
KLASA 5c oraz wszyscy uczniowie wyjeżdżający na wycieczkę do Opola – 84,00 zł.

W dniu 14 października obiadu nie będzie.

Płatne do 10 października.

kierownik świetlicy


 

Obiady szkolne

 

Informacja dla rodziców uczniów korzystających z obiadów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020.

 

pobierz