Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020:

 

Przewodnicząca: Julia Niwińska

Zastępca: Natalia Łuszczek

Alicja Hojka

Julia Soporowska

Julia Szeląg