SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Finał wojewódzkiego konkursu na gazetkę z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum pod hasłem:„OJCZYZNA JEST NASZĄ MATKĄ ZIEMSKĄ. POLSKA JEST MATKĄ SZCZEGÓLNĄ”

 

9 listopada w naszej szkole odbył się finał wojewódzkiego konkursu na gazetkę z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Na konkurs napłynęły 32 prace z 20 placówek oświatowych z województwa śląskiego. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja brała pod uwagę:

  • zgodność pracy z określoną w regulaminie formą,
  • samodzielność wykonania pracy,
  • inspiracje i związki z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • poprawność stylistyczną i językową,
  • bogactwo form wypowiedzi dziennikarskiej,
  • jednolitość szaty graficznej,
  • poprawny skład gazety.

wyniki konkursu

 

Po akademii laureaci mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach "Trening kreatywności" lub w warsztatach plastycznych.

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA składamy:

- Radzie Rodziców, Fundacji Kreatywny Śląsk oraz Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji za ufundowanie nagród rzeczowych,

- dr. Marcinowi Budzińskiemu prezesowi Fundacji Kreatywny Śląsk za przeprowadzenie warsztatów.