SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE I MIEJSKIE

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu w szkole

TERMIN

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego SP

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego  Gimnazjum

J. Staniowska

 Bożena Botor, Grażyna Dziwisz

I semestr

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego z historii SP

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z historii   Gimnazjum

J. Staniowska

 

Bożena Kucharska

I semestr

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  z j. angielskiego SP

J. Staniowska

I semestr

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii 

Gimnazjum

Grażyna Żur, Beata Wilk

I semestr

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii Gimnazjum

Joanna Przybyła

I semestr

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z matematyki  SP

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z matematyki Gimnazjum

J. Staniowska

 Barbara Śliwa

I semestr

KANGUR I KANGUREK  – międzynarodowy konkurs matematyczny

B. Król

I. Palacz

B. Sliwa

G. Żur

15 III 2018

Rudzki Konkurs Poezji i Piosenki obcojęzyczne

K. Gołąbek

Sz. Gołąbek

J. Adamiuk

J. Malinowska-Borowska

 

II semestr

Konkurs Recytatorski  „O laur zielonej róży”

K. Rybicka

B. Botor

G. Dziwisz

II semestr

Konkurs „Ruda Śląska -moje miasto”

B. Swoboda

II semestr

„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” – IV ogólnopolski konkurs recytatorski

B. Kucharska

 

Olimpiada Gwary Śląskiej pt. „Ślązoki niy gynsi”

B. Botor

G. Dziwisz

 

Ogólnopolski konkurs poetycki im. ks. Jana Twardowskiego

B. Botor

G. Dziwisz

 

Festiwal Kolęd i Pastorałek “Nasze kolędowanie”

P. Sanocka

 

Dyktando w Języku Angielskim pod patronatem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (liceum Kennedy’ego).

J. Adamiuk

J. Malinowska-Borowska

 

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Joanna Przybyła

I semestr

 

 

KONKURSY SZKOLNE, MIEJSKIE I OGÓLNOPOLSKIE

Konkursy w ramach Dnia Ziemi:

- konkurs Wiedzy Ekologicznej

- „Coś z niczego”

 M. Grzywaczewska

A. Kilkowska

II semestr

Mistrz Klawiatury

A. Kilkowska

II semestr

Festiwal Ojczyzn Lokalnych

J. Świtała-Mastalerz

B. Swoboda

 

Konkurs Matematyczny „Mistrz Tangramu”

B Król

I. Palacz

I semestr

Konkurs Wiedzy Biblijnej „Ewangelia Św. Marka”

I. Bławut

I semestr

Konkurs Gwary Śląskiej „Ślonzoki niy gynsi”.

B. Botor

G. Dziwisz

 

Szkolny konkurs „Mam talent”.

P. Sanocka

II semestr

Konkurs plastyczny „Wielkanocna Pisanka”

P. Sanocka

E. Joszko

II semestr

Szkolny konkurs na najlepszy aplet wykonany w GeoGebrze

B. Śliwa

II semestr

Szkolny Konkurs  - Mistrz Sudoku

G. Żur

II semestr

Szkolny Konkurs Mitologiczny

K. Kołakowska

II semestr

Szkolny Konkurs Savoir vivre

E. Joszko

II semestr

Szkolny Konkurs Ortograficzny

B. Botor

G. Dziwisz

 

Szkolny konkurs „Portret mojego ulubionego nauczyciela”

Alicja Gryc-Rutkowska

X/ 2017r.

Szkolny konkurs na najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową i maskę karnawałową. (kartki zostaną przekazane na ew. kiermasz Świąteczny).

Alicja Gryc-Rutkowska

XII /2017r.

Szkolny konkurs na najładniejsza kartkę Wielkanocną – kartki zostaną przekazane na ew. kiermasz Świąteczny.

Alicja Gryc-Rutkowska

III 2018

Szkolny konkurs na najbardziej miłosną kartkę Walentynkową i serce w 3D.

Alicja Gryc-Rutkowska

II 2018

Konkursy z okazji Dnia Sportu i Wiedzy o Zdrowiu.

Joanna Przybyla, Ewa Joszko, Marta Sieraga, Katarzyna Kołakowska

VI 2018

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Simply the best

J. Adamiuk

J. Malinowska-Borowska

I semestr

 

KONKURSY SZKOLNE DLA KLAS 1-3

NAZWA KONKURSU

Nauczyczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu

Termin

·         szkolny konkurs recytatorski

Izabela Toborek

Aleksandra Milej

Justyna Grzondziel

II/III 2018

·         szkolny konkurs „Ładnego czytania”

Grażyna Poloczek

Justyna Grzondziel

Dagmara Ławniczak

Marzena Pawłowska

 

II/III 2018

·         szkolny konkurs ortograficzny

Grażyna Skop

Marzena Stram

 

II/III 2018

·         szkolny konkurs języka angielskiego dla klas 3

Marzena Stram

Dagmara Ławniczak

 

IV 2018

·         szkolny konkurs wiedzy „Omnibus”

Justyna Pistelok

Joanna Malejka

Izabela Toborek

 

II 2018

·         konkursy plastyczne

Joanna Malejka

Irena Pludra

 

cały rok

·         konkurs piosenki/kolęd

Grażyna Skop

Grażyna Poloczek

Iwona Bławut

 

XI/XII 2017

·         konkurs piosenki obcojęzycznej

Dagmara Ławniczak

Marzena Stram

 

III/IV 2018

·         szkolny konkurs „Ładny zeszyt”

Katarzyana Gul

Justyna Pistelok

Małgorzata Wrana

 

IV 2018

·         szkolny konkurs ekologiczny/zdrowia „Żyj zdrowo”

Koordynator Izabela Toborek,

Joanna Malejka

Małgorzata Wrana

 

XI 2018

 

·         szkolny konkurs „Mistrz matematyki”

Justyna Pistelok

Alina Sroka

 

I 2018

 

KONKURSY POZASZKOLNE DLA KLAS 1-3

Nazwa konkursu

nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu w szkole

termin

konkurs recytatorski

Izabela Toborek

marzec 2018

konkurs ładnego czytania

Grażyna Poloczek

marzec 2018

konkurs ortograficzny

Grażyna Skop

luty/marzec 2018

konkurs wiedzy „Omnibus”

Justyna Pistelok

marzec 2018

konkursy plastyczne

Joanna Malejka

cały rok

konkurs „Mistrz matematyki”

Alina Sroka

marzec/kwiecień 2018

konkurs matematyczny „Kangur”

Katarzyna Gul

Marzec 2018