SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Pierwsza szkoła w Halembie powstała na przełomie 1840/1841 roku. Uczyły się w niej nie tylko dzieci z Halemby, ale także z pobliskiej Kłodnicy. Była to szkoła dwuklasowa, w której pierwszym nauczycielem był Ignacy Chluba.

Z roku na rok coraz więcej uczniów pobierało naukę w szkole. Z zapisów wynika, iż w roku 1898 szkoła liczyła 195 uczniów.

W szkole halembskiej, podobnie jak we wszystkich tego typu instytucjach, używano pomocy dydaktycznych. Nie zachował się jednak pełny ich wykaz. Wiadomo, że w latach 70. XIX wieku szkoła zakupiła między innymi dwie mapy, atlas geograficzny, skrzypce, czytanki, książkę do nauki rachunków, cztery broszury na temat ochrony ptaków i katechizm diecezjalny. Nie zachowało się również wykaz przedmiotów nauczanych w pierwszych latach istnienia szkoły. Ocalał szczęśliwie Główny Katalog Uczniów, założony w 1869 roku. W księdze tej pod rokiem 1878 po raz pierwszy wpisano obowiązujące wówczas przedmioty nauczania. Na głównym miejscu została wyszczególniona religia, a następnie: historia biblijna, czytanie, pisanie rachunki, śpiew, realia i rysunki. Oddzielnie były oceniane: zdolności umysłowe, pilność oraz postawa etyczno - moralna ucznia, a także jego frekwencja na lekcjach. W tym miejscu trzeba napisać kilka zdań na temat przedmiotu "realia". Otóż obejmował on zagadnienia związane między innymi z historią, geografią, przyrodą i elementami fizyki. Wspomniany Katalog wskazuje również na to, że nauka w dwuklasowej szkole w Halembie trwała 8 lat.

W latach 70. XIX wieku szkoła nie odpowiadała już nowym standardom dydaktycznym. Stała się też za mała dla stale wzrastającej liczby uczniów. Władze gminy halembskiej, na czele z jej przewodniczącym Stanisławej Falkusem, od dłuższego czasu czyniły starania o budowę nowej szkoły. Na przełomie lat 1879/1880 przystąpiono do budowy. 31 lipca 1881 roku, w przeddzień otwarcia nowej szkoły, po raz ostatni odbyły się lekcje w starym budynku, który służył celom dydaktycznym przez 40 lat. W nowej szkole przygotowano 4 sale lekcyjne, pomieszczenia nauczycielskie, a także 2 mieszkania.

Na osobną uwagę zasługują terminy roku szkolnego i wakacji. Otóż w omawianych latach oraz kolejnych (do 1922 roku) obowiązywały inne terminy w porównaniu z obecnymi. Rok szkolny rozpoczynał się 1 kwietnia a kończył 31 marca w następnym roku kalendarzowym. Tak więc pomiędzy dniem zakończenia roku szkolnego a rozpoczęciem nowego nie było żadnej przerwy. Wakacje trwały w sumie około 6 tygodni i były podzielone na 3 części. Pierwsze miały miejsce w okresie wielkanocnym i trwały 2 tygodnie. Następne, tak zwane żniwne, występowały w pierwszej połowie sierpnia, a trzecia dwutygodniowa przerwa przypadała w okresie świąt Bożego Narodzenia. Były też okolicznościowe dni wolne od zajęć szkolnych.

W ostatniej dekadzie XIX wieku nastąpił znaczny rozwój przestrzenny Halemby. Każdego roku budowano 5-6 nowych domów. W gminie miała powstać stacja kolei żelaznej. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, ponieważ linię kolejową poprowadzono przez inne miejscowości, a przede wszystkim przez Bielszowice, Nową Wieś i Ligotę. Wraz z nowym domami przybywało mieszkańców, w tym dzieci szkolnych. W dniu 1 kwietnia 1898 roku halembska placówka oświatowa liczyła już 273 uczniów. Liczba uczniów stale wzrastała. Niestety plan powiększenia szkoły okazał się zbyt trudny do realizacji ze względu na obowiązujące przepisy budowlane, dlatego został wzniesiony nowy dwuklasowy budynek z czerwonej cegły, który służy uczniom do dziś. Aktualnie znajduje się pomiędzy właściwą szkoła a salą gimnastyczną

 

NAJWAŻNIEJSZE DATY
1840/1841 - W Halembie powstała pierwsza szkoła w Halembie. Jej pierwszym nauczycielem został Ignacy Chluba. Uczono w niej w języku polskim a także niemieckim. Uczęszczały do niej dzieci z Halemby i Kłodnicy.
1881 - W dniu 31 lipca odbyły się po raz ostatni zajęcia w starej szkole. Nazajutrz w dniu 1 sierpnia nastąpiło otwarcie nowej szkoły. W tym samym dniu został mianowany nowy nauczyciel Carl Schinke. W nowej szkole podjęło naukę 227 dzieci z Halemby oraz z okolic Kuźnicy i Kłodnicy. W nowym budynku znajdowały się 4 pomieszczenia lekcyjne.
1891/1892 - Została utworzona klasa 3 a nauka trwała 8 lat
1898/1899 - Z dniem 1 kwietnia została utworzona 4 klasa szkolna do szkoły uczęszczało wówczas 273 uczniów
1900/1901 - Na przełomie wieku do szkoły uczęszczało 300 uczniów
1902 - Została utworzona 5 klasa szkolna. Rok szkolny 1902/1903 rozpoczęło 360 uczniów
1904 - Dnia 1 października utworzona została 6 klasa szkolna. Szkoła liczyła wtedy 406 uczniów. Z powodu małej liczby sal lekcyjnych (tylko 4) czyniono starania o rozbudowę szkoły
1905 - zbudowano przyszkolne boisko. Zaczęto propagować ruch wycieczkowy, czytelnictwo, śpiew i teatr amatorski
1907 - nowy rok rozpoczęło 442 dzieci
1908 - Otwarcie nowej szkoły w Kłodnicy
1909 - Nowy rok szkolny rozpoczęło 459 uczniów. Z powodu wysokiej liczby uczniów w najmłodszej klasie utworzono 2 oddziały
1910 - Dnia 1 kwietnia utworzono 7 klasę szkolną. Do szkoły uczęszczało wtedy 476 uczniów
1911/1912 - Zgazyfikowanie szkoły. Mianowanie na kierownika szkoły nauczyciela J. Dussa. Szkoła liczyła wtedy ponad 500 uczniów
1914 - W dniu 25 maja odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węglowego pod budowę nowej szkoły w Halmbie
1915 - Budynek wzniesiony w 1881 roku przestał służyć zadaniom dydaktycznym. Spełniał je 34 lata
1920 - W Halembie został utworzony klub sportowy "Gwiazda" obecny "Grunwald"
1922 - Na siedzibę halembskiego urzędu gminnego przeznaczono dawny budynek szkolny pochodzący z 1881 roku
1926 - Rozpoczęło swą działalność przedszkole znajdujące się na terenie szkoły
1930 - Została założona drużyna harcerska
1938 - Otwarcie nowej óśmioklasowej szkoły powszechnej w Kłodnicy
1939 - W dniu 1 września nie odbyło się otwarcie roku szkolnego z powodu wybuchu wojny. Szkoła została zajęta przez hitlerowców. Dzieci zmuszone były uczyć się języka niemiackiego
1940 - W Halembie otwarto szkołę niemiecką uczęszczanie było przymusowe. Z programu nauczania została wycofana religia
1945 - W nocy z 27/28 stycznia przetoczył się przez Halembę walec wojenny zginęło wówczas 30 mieszkańców. Uszkodzeniu uległ główny gmach szkolny. Dnia 22 lutego po dokonaniu zapisów 609 uczniów oraz zakończeniu prac remontowych i porządkowych - w gmachu szkolnym nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły polskiej w Halembie. Na kierownika mianowano Adolfa Widucha. Do szkoły powróciła religia. W nocy z 8/9 maja zakończyła się druga wojna światowa. Na frontach tej wojny oraz w więzieniach i obozach a także w czasie działań wojennych zginęło łącznie kilkuset halembian
1949 - W Starej Kuźnicy zlikwidowano szkołę powszechną. Tamtejsze dzieci przepisano do szkoły halembskiej ilość dzieci powiększyła się o 48 uczniów. Od początku nowego roku wycofano z nauczania religię
1951/1952 - Szkoła otrzymała numer 24
1958 - Religię wprowadzono z powrotem. Szkoła otrzymała pierwszy telewizor "Durer". Szkoła liczyła 600 uczniów
1959 - Halemba stała się dzielnicą nowo powstałego miasta Ruda Śląska
1964/1965 - otwarto nowe toalety uruchomiono centralne ogrzewanie
1972/1973 - Liczba uczniów zmalała do 398 uczniów w 13 oddziałach
1973/1974 - Zmieniono podział roku szkolnego z 4 na 2 semestry
1974 - Na terenie szkoły oddano do użytku nowy budynek który mieścił świetlicę szkolną i jadalnię
1977/1978 - Wprowadzono indywidualne odznaki dla uczniów. Przeniesiono bibliotekę. Utworzono szatnię dla uczniów
1979/1980 - Szkoła przeszła remont - pomalowano wszystkie korytarze wymieniono podłogi
1985/1986 - Uczennice Anna i Bożena Polińskie zdobyły II miejsce na Śląsku i V miejsce w Polsce w tenisie stołowym
1989/1990 - 4 stycznia spłonęła drewniana wieżyczka na 2 piętrze po pożarze wymieniono pokrycie dachowe
1993 - 15 kwietnia uroczyście otwarto salę gimnastyczną której wykonawcą była firma "Konsbak"
1994/1995 - Wymieniono i uszczelniono pokrycie dachowe
1995/1996 - Odremontowano 2 piętro i otwarto pracownię komputerową
1997 - Szkoła przeszła gruntowny remont z funduszy gminy oraz tzw. szkód górniczych
1998/1999 - Funkcję wicedyrektora objęła mgr Weronika Szołtysek. Odnowiono parkiet sali gimnastycznej. Zbudowano boiska do piłki ręcznej koszykówki i siatkówki. W kwietniu przeprowadzono remont ogrodzenia szkoły
1999/2000 - dokonano kapitalnego remontu toalet na parterze i pierwszym piętrze. Wymieniono część podług
2000/2001 - Ten rok ogłoszono rokiem jubileuszowym 160 - lecia szkoły. 13 października odbyło się spotkanie obecnych i byłych pracowników szkoły. Wydano książkę 160 lat szkoły w Halembie. Odbyła się uroczysta akademia na której nadano szkole imię Powstańców Śląskich