SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Klaudia Rolnik

Klaudia Barbara Rolnik 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24

im. Powstańców Śląskich
w Rudzie Śląskiej


         Z wykształcenia magister matematyki; od roku 1989 do 1996 nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 26 w Rudzie Śląskiej; od roku 1997 do 2004 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 a od roku 1999 do 2017 dyrektor Gimnazjum Nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej; ukończone studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Oświacie" oraz „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość".